Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to Twitter
Maakt men zich met Kerst al klaar
om het met het Kind te vieren
't hemels Kind dat kwam op aard
in een schaam'le stal voor dieren
het Geschenk, dat Godsgebaar
om de mensen te plezieren
dat Zijn licht scheen zonneklaar
om de aarde op te sieren

Licht van vrede wonderbaar
dat de stormen deed bedaren
Licht van liefde volmaakt waar
dat vergeving deed verklaren
Licht van leven eeuwig daar
dat Hij stralend deed ontwaren
Licht waarvan 't hart wordt gewaar
als voor Hem wij tijd uitsparen