Dichter: Vlastuin-van Deelen Jolanda Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gezanten van het koningshuis, in nederige plicht
staan ied're dag weer voor haar klaar, geen enkeling die zwicht.
Getrouw vervullen zij hun taak, in opdracht van het rijk
waar zij de scepter zwaaien mag, is het niet koninklijk?

Zo zijn ook wij gezanten, in opdracht van daarboven,
waar Hij de Vorst der vorsten, ons roept Zijn Naam te loven,
te zaaien en te planten wat Hij ons in handen geeft
in opdracht zoals hij het in Zijn Woord geschreven heeft.

Een taak om te verkondigen, zo staat het in Zijn Woord:
Verspreidt de boodschap in Zijn Naam, opdat een ieder hoort,
van de liefde van die Koning, die kwam van d' hemeltroon,

om als Borg en Zaligmaker, voor ons als mensenzoon
te lijden en te sterven om verzoening van Zijn rijk
om straks te gaan regeren in Zijn eeuwig Koninkrijk!