Dichter: Cieremans, Hans Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Op een dag zo mag ik hopen
gaat de hemel voor mij open,
waar ik in de stoet mag lopen
van het hemels defilé.
Loop ik langs de grote Koning
met veel kamers in Zijn woning,
één voor mij dan als bekroning
van mijn aards: "Je maintiendrai".

In die stoet vol bonte kleuren,
loop ik langs de vele deuren
en dan gaat het echt gebeuren,
dat ik loop langs het bordes.
En de Koning roept mijn namen
en ik raak geroerd tot tranen,
iedereen zal zich daar wanen
als een prins of een prinses.

En ik zal daar dan met velen
al mijn liefde met Hem delen,
waar ik eeuwig kan gaan spelen
in de tuin van Zijn paleis.
Veel muziek is daar te horen,
zingen grote eng'lenkoren,
niets of niemand gaat verloren,
bij Hem is het: "Altijd prijs!"

Ik kan altijd op Hem bouwen
Hij, mijn schild en de betrouwen
mag ik als mijn Vriend beschouwen,
ja bij Hem voel ik me thuis.
Ik wil deze Koning eren
en voor Hem graag defileren
als Hij mij laat wederkeren
in Zijn hemels Koningshuis.