Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
U, vorst, in al uw
pracht en staatsie,
regeert slechts bij Gods
macht en gratie,
hef daarom hoofd en handen
eerbiedig naar omhoog,
uw stamelend gebed
voorbij de wolkenboog,
of Hij, de Vorst der ere,
u nederig wil leren,
om land en volk
al dienend te regeren,
dan is uw troon omgeven
door Vaders sterke hand,
tot zegen van
wie wonen in het land,

dit is wat u mag weten:
de hemel vult zich
met gebeden
voor wie in
hoogheid is gezeten,
om zegen voor
de taak u toevertrouwd,
om wijsheid waar
het huis door
wordt gebouwd.

(Voor koning en vorst kan uiteraard ook gelezen worden: koningin en vorstin)