Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Het is feest de prins gaat trouwen
heel het land in rep en roer
iedereen wil er van weten
en het is een heel gedoe.

Alle straten moeten netjes
losse tegels moeten goed
alles moet tip top in orde
dat is wat zo’n bruiloft doet.

Maar dan kan het feest beginnen
rijdt de gouden koets voorbij
grote menigten van mensen
zijn met deze prins zo blij.

Op het feest zijn mensen welkom
die beroemd zijn en voornaam
koningen en ook ministers
die natuurlijk heel graag gaan.
_________________________________

Het is feest de Prins gaat trouwen
en de Koning nodigt uit
vele mensen om te komen
maar er klinkt een naar geluid.

Niemand is bereid te komen
ieder heeft het veel te druk
om te komen bij de maaltijd
te genieten van ’t geluk.

Maar de Koning stuurt Zijn knechten
naar de hoeken van de straat
om de zwervers zelfs te vragen
op het feest dat komen gaat

Ook kreupelen en armen
mogen zitten aan de dis
van het feestmaal meegenieten
dat met zorg geregeld is.


Lucas 14:16-24