Dichter: Gellings, Paul Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
In het boek Koningen staat het beschreven:
hoe zij het gerucht niet kon aanvaarden
dat ergens een vorst bestond op aarde
die alle geheimen kende van het leven.

Ze maakte toen een reis van vele dagen,
vergezeld door drijvers en kamelen
met geschenken, reukwerk en juwelen,
en bedacht een reeks onmogelijke vragen.

Zo ontmoette ze de koning van Jeruzalem
die ieder antwoord gaf dat zij begeerde,
geholpen door de waarheid die regeerde,
waarna ze dankbaar afscheid nam van hem.

En hier vandaag raakt onze stad betoverd
en krijgt een stralend, vorstelijk gezicht,
een diamanten krans van morgenlicht,
op duisternis en schemering veroverd.

We hebben de keuze voor één dag:
veranderen we in brave bijenzonen,
die met stuif en nectar kunsten tonen,
die men te vaak en overal al zag?

Of worden we als Salomo de wijze,
die ieder raadsel moeiteloos onthulde
en zo de ene leegte na de andere vulde
voor een koningin tijdens haar reizen?

Maar pas de avond kan zoiets benoemen,
ergens in de stilte van een ver paleis
komt de herinnering aan deze reis,
terwijl hier nog een paar bijen zoemen.


Paul Gellings

www.stadsdichterzwolle.nl Op 21 juni 2005 bezocht koningin Beatrix ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtsjubileum de stad Zwolle. Stadsdichter van Zwolle, Paul Gellings, droeg hierbij een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht voor.