Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
zo waarlijk
helpe mij
God almachtig
 
met deze woorden majesteit
aanvaardde u
het hoge ambt van koningin
van aanzien
dienen
luister
van warmte
aandacht
en van wijsheid
bij de gratie Gods
 
roeping
door eeuwen heen
telg na telg
dienstbaar zijn
met Gods hulp
 
woorden gesproken
bleven geen woorden
werden kloeke daden
van dienstbaarheid
 
moeder
van land
volk
maar ook van familie
in balans
levend in Gods nabijheid
 
leven in een glazen huis
waarover ieder iets mag zeggen
maar u in wijsheid zwijgen moet
 
sporen nalatend
van diep medeleven
gegrift in elk hart
dat u ooit heeft geraakt
draagt u de taak
van God gegeven
over aan een volgende geslacht
bidden wij u
nog veel gezonde jaren
en blijvend Gods nabijheid toe