Dichter: Brink, Jan van den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Vier de vierde
een acrostichon op: "DE VIERDE"
Koning der Nederlanden
zingbaar op de wijs van het Wilhelmus

D e Koning Willem-Alexander
bestijgt nu Nederlands troon.
En naast hem Máxima, geen ander
zij draagt de Koningins-kroon.
Rond hen wordt ons volk verenigd
schoon klein, toch groot van geest.
Ons koningshuis wordt nu weer bevestigd
nu, op dit koningsfeest.

E en natie met een rijk verleden,
een land dat water weerstond.
De vrijheid, daar is voor gestreden,
geen heerser kreeg bij ons grond.
Door het duin begrensd van ’t water,
de vloed is ingedamd,
door onze ouders voorheen. Voor later
wordt het vuur steeds ontvlamd.

V ier en herdenk de kracht der natie
opdat nooit iemand vergeet
dat telkens elke generatie
opnieuw haar passie weer weet.
Want vandaag bouw ik de wegen,
waar zij op zullen gaan,
de kinderen die wij hier verkregen,
die op mijn schouders staan.

I k zal in vrede samenleven
met iedereen die hier woont
op straat hoeft niemand meer te beven
de misdaad wordt niet beloond.
Is dit slechts een droom, voor later
een droom van ’t paradijs?
Nee! Nederland zinkt niet meer in ‘t water,
ook niet op deze wijs!

E ertijds was godsdienst voorgeschreven,
maar Reformatie hield stand.
Oranje gaf zijn kracht en leven,
hij was de vader van ‘t land.
Sindsdien is ons land verbonden
aan het Oranjehuis.
Wij willen daarom opnieuw verkonden:
“Koning, wees welkom thuis!”

R egeren is een land besturen,
dat is een groot en mooi werk.
Al moet men veel kritiek verduren,
nog steeds is het een sterk merk.
Handel wordt door hen bedreven
op reizen, buitenslands.
het voordeel hiervan wordt wel geheven
op de handelsbalans.

D e wijsheid, kennis van het water .
past bij een Nederlands vorst.
Bij sport toernooien, nu en later:
vol trots zwelt daarbij zijn borst.
’t Koningschap krijgt vorm in ’t heden
in een moderne tijd.
Traditie krijgt hij wel mee: ’t verleden,
maakt voor morgen bereid.

E n nu, de Koning, Heer der heren,
Hij geve, dat U lang leeft.
Bij gratie Gods zult gij regeren,
een voorrecht dat Hij u geeft.
Vind in Hem geloof en krachten,
tot dienstbaarheid bereid.
Bij alles wat u nog kunt verwachten:
weet u door God geleid.