Dichter: Tricht, Justus A. van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Mijn ergernis die steeg ten top
al 't geld voor 't vuurwerk is nu op.
Zesentachtig miljoen voor 't vuur
gebruikt voor 't oud- en nieuwjaarsuur.

De uitgaven die vind ik zot
die hadden beter opgepot.
Beschikbaar voor een beter doel
dat past bij 't menselijk gevoel.

Als die miljoenen goed verdeeld
had dat minder armoe gescheeld.
Maar ook bijzondere ergernis 
die bij veel mensen merkbaar is.

Met die miljoenen kan tot nut
d' armoede onder ons gestut.
Want vuurwerk dat slachtoffers maakt
daaraan moet snel een eind gemaakt.

Door de regering met een wet
kan op dit put veel rechtgezet.
Want met een strak en goed beleid
kan 't nieuwe jaar best ingewijd.

Reacties horen te gaan over de INHOUD VAN HET GEDICHT

#4 Ina van der Welle 03-01-2018 17:14
Ja Justus dat ben ik helemaal met je eens. Maar 1e schiet je er niks mee op om je te ergeren, die heb jij je zelf alleen mee. 2e zijn dit verschillende dingen. Veel van dit soort gedrag komt ook door te veel alcoholgebruik en drugs onder de jongeren. Ik geloof ook wel dat er meer opgetreden moet worden maar dat geeft mij nog niet het gevoel om met oud op nieuw geen vuurwerk af te steken en daar ging het hier toch om? Wat jouw reactie betreft daar ben ik het wel mee eens. Trouwens ik zelf steek geen vuurwerk af en vroeger deden wij het ook bijna niet .
#3 Justus A. van Tricht 03-01-2018 11:54
Priscilla en Ina Even reagerend op jullie reactie, realiserend hoeveel ongelukken er met oud en nieuw gebeuren waarbij mensen in ziekenhuizen terechtkomen is mijn inziens drastisch te beperken.
Ook is het ergerlijk hoe de mentaliteit van mensen achteruitgaat en men op buitensporige wijze politie ambulance personeel en brandweermensen belaagd in hun werk en hulpverlening.
Daarom zou het wenselijk zijn dat men duidelijke regels gaat stellen in het belang van onze samenleving.
#2 Priscilla Laneuze 02-01-2018 14:41
Ik ben het met je eens, Justus, dat we het buitensporige bedrag voor vuurwerk béter zouden kunnen besteden, of in ieder geval beperken, en dat we het 'vuurwerkspel' overlaten aan pyrotechnici, temeer omdat er zoveel ongelukken gebeuren !

Lieve groet, Priscilla.
#1 Ina van der Welle 01-01-2018 16:10
Justus wat schiet je er mee op om je te ergeren? Zouden ze daardoor volgend jaar minder kopen? Ik begrijp jou wel maar je weet niet of ze ook geld aan arme mensen geven, zoals jij het zegt zouden ze dat niet doen. Verder vind ik dat de mensen best 1 x per jaar hun vreugde mogen uiten door wat vuurwerk af te steken. En ieder heeft daar zijn eigen verantwoordelij kheid in. Ik vond het trouwens prachtig hoor, voor ons huis was een hele vuurwerkshow. Ik heb liever dat ze vuurwerk kopen dan drank. Door drank komt nog veel meer ellende.
Wij hebben zo allemaal onze eigen ideeën, en gelukkig leven we in een vrij land. Als ze zich aan de regels houden is er niks mis mee. Ik neem aan dat jij geen vuurwerk hebt gekocht maar misschien het aan iemand hebt gegeven die het nodig heeft? Dan hebt ook jij een goed doel gediend.

Comments are now closed for this entry