Dichter: Hoekzema-Wiertsema, Karina Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De vergassing en moord op 6 miljoen joden,
Haat en nijd, geweld en verkeersdoden.
Alle ziektes, verslavingen en eenzaamheid.
Werden Jezus' lijfelijke werk’lijkheid.
 
Nooit had Hij zonde of enig misstap begaan,
Ook wist Hij wat Hem te wachten zou staan.
Met elke teug proefde Hij de immense haat,
Veroorzaakt door de vader van het kwaad.
 
Jezus, Gods Zoon, het smetteloos Lam,
Dat voor onze zonden naar de wereld kwam.
Zijn beker, vol haat en God verlatenheid,
Werd onze beker van dankbaarheid.
 
Prijs de Heer, nu zijn wij onschuldig verklaard,
De straf is ons, door Jezus offerdood bespaard.
Hij bereidde de weg voor ons naar het Vaderhuis,
Dankzij het wonder dat plaatsvond aan het kruis.
 
Jezus’ offerdood was een symfonie van pijn.
Laat ons leven een symfonie van vreugde zijn!
Een offer dat wij brengen van onze kant,
Met de beker van dankzegging in de hand.