Dichter: Roelofsen, Wim Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een bekende plaats voor Jezus.
Veel stille tijd bracht Hij hier door,
in het gesprek met Zijne Vader.
Zo leefde Hij ons allen voor.

Ook die avond na de maaltijd,
zocht Hij de stilte in de hof.
Nu Hij zo in spanning lijdt,
knielt Hij neder in het stof.

Vader, ontferm U als het kan,
maar alleen Uw wil is goed.
Ik drink tot de laatste drup  dan
de beker leeg, omdat het moet.

Bloeddoorlopen zweet druipt af
in het droge stof der hof.
Een engel daalt van d’hemel af
ter ondersteuning, God zij lof.

De jong’ren vallen steeds in slaap.
Niemand kan, van hier beneen
met Hem gaan op deze weg
Jezus streed de strijd alleen.

Een goede les geeft Hij ons mee:
Waakt en Bid tegen verzoeking.
De Geest is wel gewillig maar o, wee
ons vlees is een gevaarlijk ding.