Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lijst 35 nieuwste gedichten

Vandaag laat jij je dopen Frijns, Miriam zondag 21 April 2019
Lievedochter*, op ****** werd je geboren Als ****** kind in ons gezin We mochten jou de namen...
Gaan tot in het watergraf Holman, Alie zondag 21 April 2019
Laat mij Heer Uw puurheid proevenonderwijs mij dag aan daglaat mij dicht bij U vertoevengaan tot in...
Hij noemt haar naam Verheij-de Peuter, Cobie zondag 21 April 2019
Maria gaat door ‘t duister heen door tranen  zeer verblind Hij noemt haar naam, zij ziet hem...
Voor u, voor jou, voor mij Holman, Alie zaterdag 20 April 2019
Kom laten wij gelovende dood is weggedaanmet Vaders kracht van bovenis Jezus opgestaan. Hij heeft...
Geloven met Pasen Lingen, Aagje zaterdag 20 April 2019
De rotsen scheurdenvrouwen treurden,de aarde beefde,doden herleefden.Gespleten voorhang,vrije...
Er is voor ons betaald Vlieland, Miranda zaterdag 20 April 2019
Er is voor ons betaaldVoor de zonden van ons levenEr is voor ons betaaldGod heeft Zijn Zoon aan ons...
stille zaterdag Jansen, Dineke zaterdag 20 April 2019
in de stilte en de kilte van vandaag zoek ik mijn God en ik vraag waarom is het zo stil is dat Uw...
De Redder kwam tot leven Holman, Alie zaterdag 20 April 2019
De Heer verreesheb jij het nieuws vernomen? De Heiland leeftde steen is weggenomener straalt een...
Volbracht Verheij-de Peuter, Cobie zaterdag 20 April 2019
Nu de kaars is aangestoken brandend in de donkere nacht, Licht dat duister heeft gebroken, schijnt...
Het kruis Lingen, Aagje vrijdag 19 April 2019
God gaf op Golgotha uit liefde,Zijn Zoon, die stierf voor u en mij,het zijn de zonden die Hem...
Maria’s hart Verheij-de Peuter, Cobie vrijdag 19 April 2019
Maria’s hart dat kreunt van pijn, haar zoon is haar ontnomen, o zwarte nacht van dit ravijn zou...
afdronk Winter, Hans vrijdag 19 April 2019
dag drinkeronsde lentemede delenbrengt seringendoorlicht in het levendigaangezicht om onderwegte...
Geld gevraagd Troost, Janneke donderdag 18 April 2019
Op 15 april staat de Notre-Dame,binnen korte tijd in vuur en vlam,de oude kathedraal in de stad...
Er zal verlossing zijn Holman, Alie donderdag 18 April 2019
Kun jij veertig dagen denkenaan die zware levensweg aan die Via Dolorosaweg die Hij heeft...
Het laatste avondmaal Holman, Alie donderdag 18 April 2019
Hebben jullie al vernomenvan het laatste avondmaal?'t Was niet zomaar eten, drinkener zit meer in...
Woorden van overwinning Hengstman-van Olst, Els donderdag 18 April 2019
Als Jezus niet zou levendan was er niets volbracht,'k weet zeker dat er eentjein de hel is die dan...
Een nieuw begin Brunelli, Els donderdag 18 April 2019
Dorens en distels zijnu gegevenhet zweet op uw gezichtde aarde is vervloektom uwentwilsprinkhanen...
Sta weer op Verheij-de Peuter, Cobie donderdag 18 April 2019
Zie de handen en de voeten, die verslagen door de pijn, zijn gekneveld en begraven, maar toch weer...
dank je denker Winter, Hans donderdag 18 April 2019
gelieve bediendegoedegenadegods watgaaf wenktaan tafel tofdit gedenk mijin dank gezegdein gangen...
brood maal wijn Winter, Hans donderdag 18 April 2019
beste bereider doop je brood in een weinig wijn, wees er gewild in beider bede gestild rond de...
Weggegooid geld Kijzer, Annet woensdag 17 April 2019
Het leek zo onschuldigdie ene kusen plein publicmet een mooie beloningin het verschietTotdat....het...
Licht na de nacht Beijersbergen-Groot, Diny woensdag 17 April 2019
De nacht was bang en zwart,het licht was in de hemel uitgedaan.Jezus' leerlingen met pijn in 't...
Verzoening Siebel, Nico woensdag 17 April 2019
vrijwillig Heerkoos Uvoor mij enmijn arglistig hartbracht Utot stand verzoeningtussen U en mijja...
Het Paaslicht Poelman-Duisterwinkel, Coby woensdag 17 April 2019
Na drie dagen zonder licht,de dagen als de nachtkomt Zijn leven in het zichtdoor stille...
Moederhart Verheij-de Peuter, Cobie woensdag 17 April 2019
Een moederhart dat wordt gebroken door pijn die heel het hart doorklieft, Gods zoon wordt aan het...
Een doornenkroon op het gelaat Verheij-de Peuter, Cobie dinsdag 16 April 2019
Een doornenkroon op het gelaat, het openlijk honen op de straat, de spot en scha op hoge toon, is...
En de haan kraaide Koopmans, Riemke dinsdag 16 April 2019
Daar sta je danStiekem meegegaanJe houdt je afzijdigWilt niet herkend wordenJe herkent Hem niet...
Voorjaarsviolet Poelman-Duisterwinkel, Coby dinsdag 16 April 2019
Een tulpenkoor zingt door de velden,hoor je het opgetogen lied?ze willen speels nieuw leven...
wees gegroet epiloog (kruisweg 4) Winter, Hans dinsdag 16 April 2019
Wees gegroet, Maria,vol van genade. De Heer is met u.Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,en...
wees gegroet proloog (kruisweg 4) Winter, Hans dinsdag 16 April 2019
avestabatmaterssabbatsdag dagehaar te radehet louter woordvan ‘t horen zeggen‘wees...
Voor Mij Hoedt, Thea den maandag 15 April 2019
Bespuwd, bespot, geslagenEn U, U hield Uw mondU deed mijn zonden dragenBezweet, bebloed, gewondMet...
Slaap kindje Brunelli, Els maandag 15 April 2019
Slaap zacht mijn kindjedoe je oogjes toeGod zal over je wakenje bent zo moemoe van het spelenvan...
Gebed van Jezus in de tuin Getsémane Verheij-de Peuter, Cobie maandag 15 April 2019
het volk dat oordeelt, zal mij haten mijn hart voelt als een koude steen, ik voel me troosteloos...
In het licht van Pasen Laneuze, Priscilla zondag 14 April 2019
Pasen bracht lichthet maakte hen blijwant Hij gaf berichtvanuit gene zijPasen brengt lichthet maakt...
Niets dan ... Klaauw, Aad van der zaterdag 13 April 2019
Ik kan niet genoeg krijgen van Uw geweldige liefde. Nee, ik kan niet genoeg krijgen. Ik kan wel...