Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lijst 35 nieuwste gedichten

Anders Klaauw, Aad van der vrijdag 18 October 2019
Ik kan weglopenVluchtenWegkijkenVergetenDrenken. Maar er is niets mooier dan Uw liefdeUw geweldige...
Wie brood en wijn in dank aanvaardt Tricht, Justus A. van vrijdag 18 October 2019
Klik hieronder op de titel van het gedicht van Justus van Tricht om het gedicht van hem te lezen....
Liefde en aandacht zijn in ‘t leven Tricht, Justus A. van vrijdag 18 October 2019
Klik hieronder op de titel van het gedicht van Justus van Tricht om het gedicht van hem te lezen....
Eigen dunk Messie, Han vrijdag 18 October 2019
Dweepzieke menseneren de Heer vol geestdrift,onderzoeken hard,zien hun kleine gedachtenals de Wil...
Gods hart Kijzer, Annet donderdag 17 October 2019
Zie hoe het kloptvoel hoe het kloptlees hoe het kloptGods hartkloptvoor een wereldkapotHet klopt...
Mijn huis moet vol zijn Laneuze, Priscilla donderdag 17 October 2019
De gelijkenissen van JezusEens wilde iemand een groot feestmaal gevenen nodigde daartoe uit tal van...
Denkende loop Messie, Han donderdag 17 October 2019
Verdampend zweet en kleine luchtstromenbrengen hun eigen weertje op de huidvan de draver, die...
Gelukkige pacht Messie, Han donderdag 17 October 2019
In de stralende morgenglijden verdwijnend purperen pas geboren platinanaast elkaar voortworden...
Vertrouwen - Psalm 27 Jacobsen, Thomas woensdag 16 October 2019
de Heere is mijn licht, en mijn heil is Hijvoor wie zou ik dan toch nog vrezen?een vesting rond...
Vergeet Zijn weldaden niet Holman, Alie woensdag 16 October 2019
Al leek het toen een nederlaagde Heer, Hij was nabijdenk aan die dag, ja zelfs vandaagwie stond...
Loof de Heere - bij Psalm 103 Jacobsen, Thomas woensdag 16 October 2019
loof de Heere, mijn ziel, en wat in mij isdat love de heilige Naam van Hem;loof de Heer, mijn ziel,...
De afrekening Jacobsen, Thomas dinsdag 15 October 2019
Heere, hoe kon het ooit gebeurendat in Uw eeuw’ge heerlijkheid.waar steeds, in goud, de...
Zo trouw aan U Laneuze, Priscilla maandag 14 October 2019
In Noord-Korea, Pakistan verkondenUw Woord leidt doorgaans al tot arrestaties,Afghanistan,...
Wereld woedt Messie, Han maandag 14 October 2019
De hele mensheidis een geweldig vuurwerkvan kleine vonken,gewoon of kunstig brandend,gedoemd tot...
God werkt bijzonder Hengstman-van Olst, Els maandag 14 October 2019
Het raakte mij zo diephoe bijzonder dat God werkt,soms ervaren we 't directmaar vaak ook...
Abortus provocatus Troost, Janneke zondag 13 October 2019
De keuzevrijheid voor abortus die mag bestaan,hoe mogen wij hier dan mee omgaan.Wat zijn de...
een nieuwe dag Jacobsen, Thomas zondag 13 October 2019
hoe blij mag ik de nieuwe dag begroeten,het is bijzonder wat mij is geschied:de Heere Zelf heeft...
bij de Jordaan Jacobsen, Thomas zondag 13 October 2019
daar in de buurt van Jericho, daar loopteen stroom, bekend als de Jordaan;er is een plek daar, waar...
huwelijksinzegening Troost, Janneke zondag 13 October 2019
De * zal de geschiedenis ingaan,dat  ... en … samen voor God mochten staan,hier gaven...
Uw bemoedigend Woord (Kolossenzen 3 : 23) Poelman-Duisterwinkel, Coby zondag 13 October 2019
Wat je ook doet, zo zegt Uw Woorddoe het van harte, als voor Mij.Heer dank dat ik U hoorde,Uw Woord...
Het recht wordt meer en meer verbogen Tricht, Justus A. van zaterdag 12 October 2019
Klik hieronder op de titel van het gedicht van Justus van Tricht om het gedicht van hem te lezen....
Wat heeft in onze tijd nog waarde Tricht, Justus A. van zaterdag 12 October 2019
Klik hieronder op de titel van het gedicht van Justus van Tricht om het gedicht van hem te lezen....
Geplant en bereisd Messie, Han zaterdag 12 October 2019
Bij 't Laatste Avondmaal spreekt de Heilandover de wijnstok, die door God is gevoed.Wie verlangt...
Zeg me Zandbergen-Meinardi, Linda zaterdag 12 October 2019
Zeg me dan en meer dan eens zeg me maar vol van...
Aan allen verwant Laneuze, Priscilla vrijdag 11 October 2019
Ons bidden wijden wij gaarn' aan bekenden,familie, vrienden, mensen ons geliefd,misschien weleens...
ons rentmeesterschap Jacobsen, Thomas vrijdag 11 October 2019
de dagen komen, en de dagen gaan;de tijd, die glijdt uit onze handen;nog even, en de winter komt er...
Wanneer Gods roepstem ons zal noden Tricht, Justus A. van donderdag 10 October 2019
Klik hieronder op de titel van het gedicht van Justus van Tricht om het gedicht van hem te lezen....
Als wij vol hoop de Heer verwachten Tricht, Justus A. van donderdag 10 October 2019
Klik hieronder op de titel van het gedicht van Justus van Tricht om het gedicht van hem te lezen....
Herfstblues Werners, Elle donderdag 10 October 2019
Een roestbruin bos, een najaarsdansschittering en hemelglans:laat waardig los als je moet gaanen ga...
De nacht van Jozef Poelman-Duisterwinkel, Coby donderdag 10 October 2019
Vader, wat mooi hoe het is gegaan,wat Jozef in stilte zou hebben gedaan,hoe Hij de schuld op zich...
de vrijgekochten des Heeren - Jesaja 35 Jacobsen, Thomas woensdag 09 October 2019
bij Jesaja 35de woestijn en het dorre land, zij zullen zich zeer verblijden,de steppe zal juichen,...
Eens Hengstman-van Olst, Els woensdag 09 October 2019
Eens zal de dag gaan komendan breekt een tijdperk aan,waarvan wij nu nog dromendat het kwaad is...
De Samaritaanse Jacobsen, Thomas woensdag 09 October 2019
de Heere was op weg naar Galilea,daarvoor had Hij Jerusalem verlaten;Hij trok zo door het land,...
Het zout - Een licht Laneuze, Priscilla woensdag 09 October 2019
2 trioletten  -  Jezus' wijsheidHet zoutBlijft kràchtig in de Heer, Zijn Woord,gij...
Geest en gebeente Messie, Han woensdag 09 October 2019
Het boek Openbaringtoont een gitzwarte zoneen bloedrode maanwaarbij sterrenvan de hemel...