Zoek in duizenden gedichten

Lijst 35 nieuwste gedichten

Je bent in Gods handen geborgen Tricht, Justus A. van maandag 11 December 2017
Je bent in Gods handen geborgenHij omspant je met veiligheid.Vaderlijk zal Hij voor je...
Een rein wit kleed Beijersbergen-Groot, Diny maandag 11 December 2017
Een rein wit kleedheeft nu de aard' bedekt.Verhuld het leed,'t ligt uitgestrektalsof het eeuwig wit...
Op Gods tijd Lingen, Aagje zondag 10 December 2017
Eens, in de volheid van de tijd,heeft God Zijn Zoon gegevengeboren uit een reine maagdom zondeloos...
Midden de winternacht Casier, Greta zondag 10 December 2017
midden de koude winternachtwordt de bedding van mijn hartdoor een Kind verwarmdzijn glimlach zal ik...
De ster van Bethlehem Nicolai, Fedde zondag 10 December 2017
Er was een bijzondere ster die nachtTussen al die miljoenen anderen te zienWas er een wonder...
Loflied voor Gods liefde Beijersbergen-Groot, Diny zondag 10 December 2017
In een wereld zwart en duisterklonken tonen zachtjes in de kilte.Als ontdaan van glans en...
Als God er eens niet was... Tricht, Justus A. van zondag 10 December 2017
Als God er eens niet was hoe leeg was dan 't bestaan.Steeds lopend uit de pasen door niets...
Laten wij Hem begroeten Groeneveld, Petra zondag 10 December 2017
Geen luxe en geen praalwerd Hem op aard’ beschoren. Geen heerlijk avondmaalHij kwam voor ons...
Wij zien eens waar wij uit gaan komen Tricht, Justus A. van zondag 10 December 2017
Wij zien eens waar wij uit gaan komendan volgt vervulling onzer dromen.Welke God aan ons voor zal...
Christus-feest Lingen, Aagje zaterdag 09 December 2017
Wie heeft er nu een kind verwacht, die vrede, heil en redding bracht.Maar God had eens...
Niet alleen Klaauw, Aad van der zaterdag 09 December 2017
Prijs me niet Om wat ik heb bereiktMaar om de kerenDat ik vielEn weer ben opgestaanWare vrienden...
Koning & knecht Siebel, Nico zaterdag 09 December 2017
koningof knechtaparte woordentwee wereldenzoals rijken armaanzienlijken onaanzienlijkbelangrijken...
Gesloten hart Doek, Robert zaterdag 09 December 2017
't Lijkt soms dichtgeslagenen op slot gedaanmaar 't heeft in deze dagenop een kier gestaanEr scheen...
Zijn Licht breekt door Groeneveld, Petra zaterdag 09 December 2017
Advent dat is verwachtenZijn Licht in duisternisZijn Licht in donk’re nachtenZijn Licht dat...
Een kind in een stal (3 tanka's) Laneuze, Priscilla zaterdag 09 December 2017
Schouwspel (1)een sfeervol schouwspelin een vol winkelcomplexeen kind in een stalvol zijn van God...
In de stal Doek, Robert zaterdag 09 December 2017
't Heeft daar stil gelegenvoorzichtig neergelegdmet Gods eigen zegen aan de mens gehechtLiggend in...
Leg je leven in Gods handen Tricht, Justus A. van zaterdag 09 December 2017
Leg je leven in Gods handen't ligt daar veilig goed bewaard.Vast verbonden met Gods bandendie Zijn...
God laat het dringend aan ons weten Tricht, Justus A. van zaterdag 09 December 2017
God laat het dringend aan ons wetenzijn jullie Jezus komst vergeten?Heeft men Hem in een hoek...
Goede kerstdagen Lingen, Aagje vrijdag 08 December 2017
Het Kerstfeest is altijd in trek, aan sfeer en warmte geen gebrek.Maar laten wij altijd bedenken,...
Groot nieuws Klaauw, Aad van der vrijdag 08 December 2017
Een vluchteling hoort dit eeuwenoude verhaal in zijn eigen taal:De gouverneur van Syrië...
Christusfeest Engelenhoven, Drikus van vrijdag 08 December 2017
Tijd voor kerstfeest?Tijd voor God?Tijd geven voor de Heilige Geestdat die ons leidt tothet hart...
God reist mee Welle, Ina van der vrijdag 08 December 2017
Heb je zorgen, heb je moeitenBen je vrolijk, ben je blijIn alle leefomstandighedenIs God er bij, is...
Heb jij Gods opdracht goed begrepen Tricht, Justus A. van vrijdag 08 December 2017
Heb jij Gods opdracht goed begrepen en die aanvaard en aangegrepen.Dan mag je die nu uit gaan...
Ere zij God Siebel, Nico vrijdag 08 December 2017
adventbrug naarkerstfeestbrug naarmijn hart en levenaanloop naarde heerschappijvan Gods liefdedoor...
Muziek zij raakt een fijne snaar Tricht, Justus A. van vrijdag 08 December 2017
Muziek zij raakt een fijne snaar't gebeurt met een teder gebaar.Die heel ons hart met vreugd...
Aanbidding Lingen, Aagje donderdag 07 December 2017
De Heer kwam als een kwetsbaar kind,wordt Hij daarom zo zeer bemind?Vol eenvoud was hier Zijn...
Kerst blijkt tot een eetfeest verheven Tricht, Justus A. van donderdag 07 December 2017
Kerst blijkt tot een eetfeest verhevenals het belangrijkst in ons leven.Want door ons met Kerst vol...
Licht versus duisternis Siebel, Nico donderdag 07 December 2017
Licht . . .overvloedig lichtdat openbaartwat duisternisverborgen houden wilmijn...
Advent Borkhuis, Tiny woensdag 06 December 2017
Hoe bereiden wij ons op het kerstfeest voor?Willen wij de Heer nog graag ontmoeten,of gaat het...
Eén keer nog Engelenhoven, Drikus van woensdag 06 December 2017
Nog één keer mag ik sprekenal is het vanaf papierdoor iemands anders mondzo wordt...
Hij houdt van jou Hoedt, Thea den woensdag 06 December 2017
Gebeden gaan verlorenJe voelt je kil en koudToch wil God jou verhoren-omdat Hij van je houdt-Je...
Gedachten bij Spreuken 4 : 23 Poelman-Duisterwinkel, Coby woensdag 06 December 2017
Hoe zou ik waken over wat ik hebwanneer ik U niet had,hoe zou ik waken over mijn hartals U het niet...
Advent Hoedt, Thea den woensdag 06 December 2017
Mijn hart is verheugdIk zing vol van vreugdNu het wachten begintOp de komst van dit KindU bent vol...
Kerstfeest is Beijersbergen-Groot, Diny woensdag 06 December 2017
Het feest van Gods geheimenis,dat naar de wereld toegekomen is,en in de stilte van de nachtons heil...
Kerst tussen bommen consemulder, jose dinsdag 05 December 2017
Kerst terwijl de bommenvallen op je huis en jijdoodsbang schuiltin de hoop dat jij wordt...
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn