Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lijst 35 nieuwste gedichten

Omgang met God Willemsen, Beatrix maandag 10 December 2018
Geloof jij dat God isDat Hij voor jou isDat Hij voor jou wil zijnZoek je GodMet alles wat in je...
Jezus de Zaligmaker Troost, Janneke maandag 10 December 2018
Daar ligt het kindje Jezus in een stal,die onze Verlosser wezen zal, al was Hij nu nog teer en...
Laat de kinderen tot Mij komen Tricht, Justus A. van maandag 10 December 2018
Laat de kinderen tot Mij komendie Ik vol met liefd' ontvang.'k Wil ook zijn hun onderkomenhandelend...
Kerstkind Hengstman-van Olst, Els maandag 10 December 2018
Kerstkind, hoe heten wij je welkomop deze kille aard',wij willen je aanbidden,Kind, je bent het...
Zijn Liefde is zo groot Groeneveld, Petra maandag 10 December 2018
Hij daalde af vanuit den hogetot in de diepste duisternisvoor mensen die verloren lagenom hen te...
Kerstfeest is... Troost, Janneke zondag 09 December 2018
Kerstfeest is, samen gedenken ,wat de Vader ons wilde schenken,Jezus geboren in een stal, opdat...
Verwacht met diep ontzag Bos, Ina zondag 09 December 2018
Verwacht met diep ontzaghet feest dat je weer vieren magvan ‘t kindje in de staldat onze...
Een verhaal van licht Laneuze, Priscilla zondag 09 December 2018
Een kerstfeest in het licht gevierdEen huis door veel licht omgevenEen kerstboom met lichtjes...
Een Hemels Bewind Casier, Greta zondag 09 December 2018
de herders waren ijlingsvertrokken in de nacht toen door een engel het goede nieuws werd...
jawezer Winter, Hans zondag 09 December 2018
jawezer - advent gewenst - ‘ad ventus' ben je dus dat je zal worden van af wat je was, zag ik...
Liefde dat blijft 's Heren streven Tricht, Justus A. van zondag 09 December 2018
Liefde dat blijft 's Heren strevendie Hij dagelijks ons blijft geven.Om ons daarmee te...
Ons inspannen samen met God Tricht, Justus A. van zondag 09 December 2018
Ons inspannen samen met Godopweg naar 't ons beloofde lot.Werk met Hem mee op 't pad ten levenom...
Lofzang van Elizabeth Lingen, Aagje zaterdag 08 December 2018
Elizabeth zong blij haar lied,want God, die vol genade ziet,heeft acht op haar geslagen.Zij, die...
Kerstfeest 2018 Made, Frits van der zaterdag 08 December 2018
Weer luiden de klokken,het Kerstfeest gaat komen,de Kerstgroet valt weldrabij u in de bus.Ik kijk...
Sjaloom weerklinkt Verheij-de Peuter, Cobie zaterdag 08 December 2018
Een ster stond aan de hemel,met licht van noord tot zuid,in majestueuze grootsheidstraalde hij...
Bidden is de weg ten leven Tricht, Justus A. van zaterdag 08 December 2018
Bidden is de weg ten leven't pad door Jezus aangegeven.Om tesaam dit pad bewand'lenddaarop naar...
Maria boodschap Tricht, Justus A. van zaterdag 08 December 2018
Gods engel Gabriel liet horendat  Gods Zoon uit haar wordt geboren.En als Gods nederige...
Shoah Jong-Idzinga, Annigje de zaterdag 08 December 2018
Ze treedt uit de schaduw van de tijd en hoort woorden, die ze niet wil verstaan. Ze treedt uit de...
De laatste reis Jong-Idzinga, Annigje de zaterdag 08 December 2018
Woorden van stilte Onontgonnen land In hoop geborgen Teken in het zand Door heimwee bevangen...
Lied van Martha - Paasmorgen Jong-Idzinga, Annigje de vrijdag 07 December 2018
Een oerdiep verlangenontvouwt zich in haar geestZe wil een Woord omvattendat lang zoek is geweest...
Shaloom chavarim Jong-Idzinga, Annigje de vrijdag 07 December 2018
In eenheid verweven in die onzegbare Naamdie grenzen overstijgtomdat zij Liefde is In vriendschap...
Advent Klaauw, Aad van der vrijdag 07 December 2018
Morgen zal Hij er weer zijn .Als een jonge loot die opschoot onder Gods ogen.Komt Hij voor de...
Het ezeltje Hengstman-van Olst, Els vrijdag 07 December 2018
Het ezeltje bezweek haastonder het dubbele gewicht,hoog zwangere Mariawas bepaald niet licht!Toch...
Ik droomde dat ik eens in Bethlehem Beijersbergen-Groot, Diny vrijdag 07 December 2018
Ik droomde dat ik eens in Bethlehemmet engelen mocht zingen in de nacht,en dat ik dan met blijde...
Afscheid nemen Vlieland, Miranda donderdag 06 December 2018
Is dit nu afscheid nemenAfscheid van jouJij die mij zo dierbaar bentEn altijd zo trouwIs dit nu het...
Wonder Willems, Bert donderdag 06 December 2018
Wonder door God gegevenOok wij zijn dan weer verbaasd in dit leven..Niet naar de mens verwacht,...
Hemelzoon werd mensenzoon Hengstman-van Olst, Els woensdag 05 December 2018
Jezus U de Hemelzoon,beminde van de Vader,kreeg de opdracht om te gaan,kom de mensen nader!Midden...
Zichtbaar Verheij-de Peuter, Cobie woensdag 05 December 2018
zijn zichtbaarheidis onzichtbaar geworden,zijn gestalte verschijnt in dromen,zijn woorden raken je...
Wat Is Kerstmis ( This Is Christmas ) Laneuze, Priscilla woensdag 05 December 2018
Kom jij niet licht in slaap vannachtKerst met al de lichtjesprachtKan het zijn dat je iets...
Het kind dat op je wacht Beijersbergen-Groot, Diny woensdag 05 December 2018
Het kind, geboren in schamele doekenis tegenwoordig moeilijk te zoeken.Zo stil gekomen in de...
God als mens Lingen, Aagje dinsdag 04 December 2018
God werd als mens geboren,als baby klein en teer,voor mensen diep verloren,kwam Hij op aarde...
Kerstmis anno 2018 Casier, Greta dinsdag 04 December 2018
Dat kerstmis dit jaar warm en groen zal zijn om geen rode haard vraagt en glühweinook dikke...
Als de wolken uiteen scheuren Tricht, Justus A. van dinsdag 04 December 2018
Als de wolken uiteen scheurendan wacht ons een groot gebeuren.Jezus komt dan nederdalenom Gods...
Bouwen in duplo Poelman-Duisterwinkel, Coby dinsdag 04 December 2018
Luisterend naar gezangenhoor je opeens Zijn Koninkrijk,hoe zou je kunnen bouwenop aarde, in je...
Dansen (genre Tanka) Hansen, Ettina J. dinsdag 04 December 2018
hun leven vol kleur de hoogbejaarde blaadjes blijven het vieren ze dansen en dansen maar, tot ze...