Lijst 35 nieuwste gedichten

De steen - Johannes 8:7 Verheij-de Peuter, Cobie zaterdag 17 February 2018
de steen van roddel, achterklap weegt zwaar, ligt op de maag, voor je hem gooit, een oordeel hebt;...
Loflied in de morgen Hengstman-van Olst, Els zaterdag 17 February 2018
Als ik 's morgens wakker worden doe mijn ogen open,dan mag ik ook weer deze dag,op Gods goedheid...
De boom, de tulp, de roos Laneuze, Priscilla zaterdag 17 February 2018
Ik dank U voor die blijde lentedag,het prille groen, het zoemen van een bij,de tulpenpracht, "wordt...
Wij kunnen als mens nooit bevatten, de schoonheid van Gods hemelschatten Tricht, Justus A. van zaterdag 17 February 2018
Wij kunnen als mens nooit bevatten de schoonheid van Gods hemelschatten.Welke Hij eenmaal...
Bruiloftsfeest Brunelli, Els zaterdag 17 February 2018
Mens word toch wakkerde tijd is nabijhet kwaad heeft nu aleeuwen zijn groteheerschappijZij hebben...
Samen met geloof hoop en liefde op pad Tricht, Justus A. van zaterdag 17 February 2018
Samen met geloof hoop en liefde op padgaan wij aan Jezus hand naar d' hemelstad.Geloof is de...
Een Vader Troost, Janneke vrijdag 16 February 2018
Al hebben we pijn en verdriet,er is een Vader die het ziet.Hij slaat een arm om ons heen,en...
Op de begraafplaats Troost, Janneke vrijdag 16 February 2018
Al lopend zag ik hier vele stenen staan,en op iedere steen een datum en naam.Hier werden al deze...
Verjaardagsfeest Poelman-Duisterwinkel, Coby vrijdag 16 February 2018
Vandaag is jouw geboortedag,ik blik nog even terug,wat waren we gelukkig,het was achter de...
Je hebt van God geen kwaad te duchten Tricht, Justus A. van vrijdag 16 February 2018
Je hebt van God geen kwaad te duchtenbij Hem voert liefd' de boventoon.Je mag met alles tot Hem...
De Eindbalans Klok-Stam, Marian vrijdag 16 February 2018
Als ik in mijn laatste jarenpeinzend de balans opmaakwat zou dan het meest van waardeblijken, en...
Talenten en gaven Lingen, Aagje donderdag 15 February 2018
God schiep talenten voor een ieder mens,waarmee zij mogen woekeren en werken,rijk geschakeerd,...
Woestijn van vrede Verheij-de Peuter, Cobie donderdag 15 February 2018
als eens de roos weer bloeien zal in een woestijn van vrede, zal iedereen gelukkig zijn verhoord...
In kleuren gemaakt Brunelli, Els donderdag 15 February 2018
Zoveel kleurendie er bestaanzoveel variatiezij hebben alleeen naamVan iedere kleurbestaan er zo...
Lijden is met niets te meten Verheij-de Peuter, Cobie woensdag 14 February 2018
40 dagen  lang op weg, langs de afgrond van het ‘weten’    volgzaam heeft Hij  dit...
Wat een liefde Groeneveld, Petra woensdag 14 February 2018
Zijn liefde is een wonderZijn liefde zo bijzonderZijn liefde warm en echtZijn liefde trouw en...
losvast (vastenavond) Winter, Hans dinsdag 13 February 2018
carnaval,kranig binneningeen kou geen kipnoch kraai verzin je kolderin je kop, opdat je knallen...
Vreugde voor twee Laneuze, Priscilla dinsdag 13 February 2018
Een hart dat straalt van generositeit,een liefdeshart dat graag en gul wil geven,zoekt naar...
Wees maar niet bang Buitenwerf-Rozema, Gerry dinsdag 13 February 2018
Wees maar niet bang, Ik hou je vast.Ik draag je door dit diepe dal.Kom maar bij Mij met deze lasten...
Krantenwijkje Poelman-Duisterwinkel, Coby dinsdag 13 February 2018
In de zon staan negen plantenop een rijtje voor een raamlezend in vergeelde kranten.Licht schijnt...
Jezus die ons Zijn leven gaf Tricht, Justus A. van dinsdag 13 February 2018
Jezus die ons Zijn leven gafontsteeg de dood vanuit het graf.Ons is nieuw leven toebereiddat duurt...
Werkelijk dichterbij Brunelli, Els dinsdag 13 February 2018
Ik zoek het eeuwig levenwie kan zeggen waar dat isik ben mijn reis begonnenomdat dat mogelijk iswie...
Er zijn keuzes te kust en te keur Tricht, Justus A. van maandag 12 February 2018
Er zijn keuzes te kust en te keurvoor naastenliefde vlakbij onze deur.Waar wij de nood kunnen...
Loop Mij niet voorbij Brunelli, Els zondag 11 February 2018
Vertrouw Mijal lijk Ik ver wegVertrouw op Mijdoor dood en rouwIk ben de wegIk die van je houer zal...
Het orgel is zijn instrument Tricht, Justus A. van zaterdag 10 February 2018
Het orgel is zijn instrumentwat hij echt op z’n duimpje kent.Met haar rijke klanken God...
Een warm hart Laneuze, Priscilla zaterdag 10 February 2018
Barmhartigheid, daar schuilt het woord erbarmen,een medeleven diep vanuit het hart,gevoel voor...
Dappere held Hengstman-van Olst, Els zaterdag 10 February 2018
Kom strijder, kom en sta nu open trek jouw harnas aan,de hele wapenrusting is van God,daardoor kun...
Naäman de Syriër Beijersbergen-Groot, Diny zaterdag 10 February 2018
Het water had zijn ongeloof genezen.Het trok door alles van 't bestaan.Toen hij gehoorzaamde, God...
Een dwaas - Psalm 14:1 consemulder, jose zaterdag 10 February 2018
Ben ik een dwaasals ik tot de Schepper bidben ik een dwaasals ik in Hem vrede vind ben ik een...
Alles wordt nieuw Verheij-de Peuter, Cobie zaterdag 10 February 2018
wolken lucht en water raken verkwikkend de binnenlaag van mijn wezen   ademloos kijkend vloeit er...
Wie gaat met God door de woestijn Tricht, Justus A. van zaterdag 10 February 2018
Wie gaat met God door de woestijnzal met Hem een oase vinden.Dan spreekt Hij tot ons gij zijt...
Elk huis dat heeft zijn kruis te dragen Tricht, Justus A. van donderdag 08 February 2018
Elk huis dat heeft zijn kruis te dragenin iedere woning kent men zorg.Maar niemand hoeft zich af te...
De winter wankelt Beijersbergen-Groot, Diny donderdag 08 February 2018
In de razernij der dagenzou ik willen schuilen.In de wirwar van de vragenzachtjes willen huilen.Is...
De Vredesheld Laneuze, Priscilla donderdag 08 February 2018
Waar zijn de vredeszangers van de staten,de minnestreels, de troubadours, de barden,de ware...
Een koude dag Hengstman-van Olst, Els woensdag 07 February 2018
Het is vandaag een koude dag,het heeft flink hard gevroren,je voelt het aan je vingersen aan je...
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn