Submit to FacebookSubmit to Twitter

Lijst 35 nieuwste gedichten

Zijn liefde als wapen Laneuze, Priscilla zaterdag 16 February 2019
Met Kerst ontvouwt een tafereel zich jaarna jaar : op een geschikt klein plekje krijgen,in dagen...
Leren vertrouwen Mulder-Zuur, Mina zaterdag 16 February 2019
Onderweg door de woestijn van het levenheeft Jezus het goede voorbeeld gegevenHoe Hij de satan kon...
Tijdloos Kijzer, Annet zaterdag 16 February 2019
Opgeroldin de eeuwigheidheb ik -even-geen besefvan tijdIk kangaan en staanwaarheen ik wilZo stilom...
Als mens kijkt men verbaasd in 't rond Tricht, Justus A. van zaterdag 16 February 2019
Als mens kijkt men verbaasd in 't rondnaar 't geen wat men aanwezig vond.Steeds meer ervaart men 't...
Niets blijft in leven wat bestaat Tricht, Justus A. van zaterdag 16 February 2019
Niets blijft in leven wat bestaatals eens  de wereld ondergaat.Maar als God in Zijn handen...
Zijn Koninkrijk Poelman-Duisterwinkel, Coby zaterdag 16 February 2019
Zijn Koninkrijk,het moet te vinden zijnwant ergens las ik zoek.Het is toch iets dat komt?Maar...
Liefde is rechtvaardig Laneuze, Priscilla vrijdag 15 February 2019
Hoe Hem herkennen en erkennen 't Lichtdat leidt en niet het zoetgevooisde duister,dat ons wil...
Maak met God je dromen waar Tricht, Justus A. van vrijdag 15 February 2019
Maak met God je dromen waarHij staat met Zijn hulp altijd klaar.Want Hij geeft je graag wijze...
De aarde wordt door ons vergiftigd Tricht, Justus A. van vrijdag 15 February 2019
De aarde wordt door ons vergiftigden slecht met onze zorg begiftigd.Veel in de natuur zal...
In Gethsemané Troost, Janneke vrijdag 15 February 2019
Vader, moet Ik deze weg nu echt gaan, mag Ik dit gedeelte niet overslaan?Vader, Ik ben toch zo...
Door liefde geborgen Beijersbergen-Groot, Diny vrijdag 15 February 2019
O Heer Uw voetstappen betradenhet Heilig land, Jeruzalem.U wandelde daar op de paden,de mensen...
Laat je leiden door de Herder Hengstman-van Olst, Els vrijdag 15 February 2019
Als jij onrustig wordt en triestdoor de dingen die je denkt,weet dan dat God in Liefdejou Zijn hulp...
God is overal Mulder-Zuur, Mina donderdag 14 February 2019
Jezus werd de woestijn ingedrevenDoor de kracht van de Heilige GeestRegelrecht in de armen van...
Het voorhangsel Hoedt, Thea den woensdag 13 February 2019
Het voorhangsel gescheurd Uw lichaam aan het houtVerscheurd voor deze wereldOmdat U van ons...
Kerkklokken Troost, Janneke woensdag 13 February 2019
In het dorp horen mensende kerkklokken slaan, God riep Zijn kind om naar Zijn Huis te gaan.Een...
Raak Jezus aan Verheij-de Peuter, Cobie woensdag 13 February 2019
De vrouw die in de menigtezo vol van hoop naar voren schoof,raakte heel snel Zijn mantel aan,ze...
Twijfel Willems, Bert woensdag 13 February 2019
Twijfels grijpen ons soms aan in dit levenWaarom worden niet altijd de antwoorden op mijn vragen...
Zoveel liefde Groeneveld, Petra woensdag 13 February 2019
U de rechtvaardige rechterkwam voor waarheid en recht.U vertelde het verhaal vande onrechtvaardige...
Geen visserslatijn (haiku) Poelman-Duisterwinkel, Coby dinsdag 12 February 2019
Vissers van mensen,het is de Visser langszijdie tot leven brengt.
Wonder van liefde Holman, Alie dinsdag 12 February 2019
Het wonder van de liefdehet delen met elkaarin eenheid eten, drinken en Jezus, Hij staat klaar zo...
In de stilte Mulder-Zuur, Mina dinsdag 12 February 2019
In de stilte horen we God Zijn stemRichten we onze aandacht op HemDe binnenkamer van je hart...
Zie ze daar staan Troost, Janneke dinsdag 12 February 2019
Zie ze daar staan daar bij Golgotha,overmand door verdriet, ze begrijpen het niet.Beschuldigd van...
Langzaam Kijzer, Annet dinsdag 12 February 2019
Langzaamdooft de kaarsterwijl het vuurvan binnen opvlamtLangzaamsterft het lichaamterwijl de...
Kom laat me vinden Beijersbergen-Groot, Diny dinsdag 12 February 2019
Kom ga met me dwalendoor de dagen van de tijd.Door een wereld vol verhalenover vreugde en van...
Schuif maar aan Troost, Janneke maandag 11 February 2019
De dominee nodigde onsom aan het Avondmaal te gaan,een opdracht van Hem gekregen dus schuif nu maar...
Aan tafel bij de Koning Hengstman-van Olst, Els maandag 11 February 2019
Aan de tafel van de Koningmag je komen zoals je bent,hoog in aanzien of als armeof misschien als...
Sporen Lee, Cora van der maandag 11 February 2019
De weg die jij nu gaatlaat sporendie wij volgen op ons levenspadvan wijsheid liefde en geloven...
Samen verlangen Mulder-Zuur, Mina maandag 11 February 2019
Wie gelovig bidt, die zal ontvangen.God belooft het in Zijn woord.Dat we steeds meer naar Hem...
Waar ik op aard m' ook zal begeven Tricht, Justus A. van zondag 10 February 2019
Waar ik op aard m' ook zal begevenweet ik dat God mij zal omgeven.Want in mijn hart kan 'k Zijn...
Heb in Jezus maar vertrouwen Tricht, Justus A. van zondag 10 February 2019
Heb in Jezus maar vertrouwenin Hem 's werelds licht aanschouwen.'t Licht dat Jezus uit laat...
Zoek Klaauw, Aad van der zaterdag 09 February 2019
ZoekIk moet eerst Uw koninkrijk zoeken,Uw gerechtigheid, eeuwig geluk,Uw aanwezigheid. Mijn hart...
Mijn kindje Lee, Cora van der zaterdag 09 February 2019
Zo gaaf en toch gestorven nog voor het morgenlichtik mocht je nog verzorgenen bidden dat jouw...
Gebed op hoge leeftijd... Made, Frits van der zaterdag 09 February 2019
Heer, nu mijn dagen minder worden, ’t getal der jaren niet te overzien, nu ‘k moeite...
Hij leidt het kerkvolk bij de psalmen Tricht, Justus A. van zaterdag 09 February 2019
Hij leidt het kerkvolk bij de psalmendie jubelend door de ruimte galmen.Vakkundig wordt men...
De toekomst Gods ligt recht vooruit Tricht, Justus A. van zaterdag 09 February 2019
De toekomst Gods ligt recht vooruitwacht maar tot de bazuin eens luidt.Dan breekt Gods nieuw...