Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lijst 35 nieuwste gedichten

God heeft geen favoriet Laneuze, Priscilla woensdag 17 October 2018
Wij allen hebben het wel meegemaakt,het meisje dat zo lief en lieflijk was,de jongen die gevierd...
Gods levensparels (I) Harder, Frans den dinsdag 16 October 2018
19 liederen bij de levensparelsDe afbeelding hierboven is een gebedsarmband die in de protestantse...
Simeon Mul, Jan dinsdag 16 October 2018
De priester heeft gewoon gedaanwat in de wetten stond te lezen,hij heeft er nooit bij...
O Heer, die al ons bidden hoort Mul, Jan dinsdag 16 October 2018
O Heer, die al ons bidden hoort,uw kind'ren wachtten vol verlangenop de vervulling van uw Woord,wie...
Ben ik nog wie ik ben? Poelman-Duisterwinkel, Coby dinsdag 16 October 2018
Gedreven in mijn nieuwe ik wurm ik me in de krappe huid die me omhult als ander, ik oefen mijn...
Licht in de duisternis Groeneveld, Petra dinsdag 16 October 2018
Jezus is de Goede Herderdie Zijn schapen weidt en voedtdie ook in de donk're dalenhen voor wankelen...
Dankbaarheid Willems, Bert maandag 15 October 2018
Droogte en regen zijn in Gods handAllicht hebben we dat opgemerkt in ons landNiet vaak was er...
Verwonder, bid en zing Beijersbergen-Groot, Diny maandag 15 October 2018
Jubel en juich voor de Heer,elke dag is vol verwondering.Hij is de koning van nu en weleer,Hij is...
Van geluk spreken Laneuze, Priscilla zondag 14 October 2018
Geluk kan zijn een volle lepel eten,een gulle gift, als 't lot niet tegenzit.Geluk kan zijn een...
Armageddon Brunelli, Els zondag 14 October 2018
Menigte menigteontelbaar dreigendwaar gaan ze naar toezo zwaar bewapendnaar het kleine stipjeaan de...
De schepping zucht Hengstman-van Olst, Els vrijdag 12 October 2018
De schepping zucht en kreunten is in barensnood,overal zijn rampen,oorlog, geweld en dood.Gods...
Vredevorst Groeneveld, Petra vrijdag 12 October 2018
Alzo lief had God de wereldvoor het kwaad Hem aangedaanzond Zijn Zoon naar de aardeom Zijn woorden...
Herfstzon Lingen, Aagje donderdag 11 October 2018
De zon komt alsmaar later op, en schittert door de bomen, bloemen, bladeren laten los,de winter...
Najaarslicht vol kleuren Beijersbergen-Groot, Diny donderdag 11 October 2018
In de stilte van de herfstdagzingt 't gekleurde blad haar lied.'t Vage zonlicht als een lachvoor...
Geen spijt Brunelli, Els donderdag 11 October 2018
Wat is levenhet is u gegevenwat doet u er meehet is maar een korte tijdde klok draait voor onsgeen...
Vrede heb ik gevonden Groeneveld, Petra donderdag 11 October 2018
Ik heb het losgelaten,ik deed wat U mij vroeg.Al duurde dat ook jarenhet duurde lang genoeg.Maar...
Je bent bemind Welle, Ina van der dinsdag 09 October 2018
De zon lacht achter de donkere wolkenMaar ik zie hem nietMijn ogen zoeken het helder lichtMaar ik...
Je moet je eigen slingers maken Tricht, Justus A. van dinsdag 09 October 2018
Je moet je eigen slingers makenwaarmee je 't leven blij opsiert.Daarmee is 't leven blij te...
Alle macht Brunelli, Els dinsdag 09 October 2018
Zoek vrede al isde weg zeer langblijf niet staan bij haat want daar brand je vanga verleiding uit...
Jezus weet het Hengstman-van Olst, Els maandag 08 October 2018
Als jij je eenzaam voelt, verlatenen er is niemand om je heen,geen mens om mee te praten,je bent...
Aanbid dat wonderschone kind Dien, Ger van maandag 08 October 2018
Een mensenkind als Godsgezant,Thans zittend aan Gods rechterhand,Werd naar de aard gezonden,Tot...
Er is een Kind in Bethlehem geboren Mul, Jan zondag 07 October 2018
Er is een Kind in Bethlehem geboren,de Here Jezus kwam in donkere nacht,het licht der wereld dat...
Ongeluk Oss Timmer-Scholten, Aniek zaterdag 06 October 2018
Nog een vluchtige kusEn een snelle zwaaiJe kind gedag gezegdIn een handomdraai Maar je kon niet...
Hagar Brunelli, Els zaterdag 06 October 2018
Hagar was je naamje had er niet om gevraagdeen niemand te zijntoch kreeg je een zoonIsmaël...
De tafel is gedekt Poelman-Duisterwinkel, Coby zaterdag 06 October 2018
Lakens op het linnenrek,witgoed op de bleek,zinken emmers, regenbak,lege maag, de trek.De deur die...
Mooie herinneringen Troost, Janneke vrijdag 05 October 2018
Daar zit zij alleen buiten in de zon, en denkt aan hoe het eenmaal begon, veertig jaar mochten ze...
Israël, land van belofte Beijersbergen-Groot, Diny vrijdag 05 October 2018
Land dat de voetstappen van Jezus draagt.Zijn woorden klinkend in woestijnen.Land dat steeds naar...
De kracht die vloeit uit Jezus' handen Tricht, Justus A. van donderdag 04 October 2018
De kracht die vloeit uit Jezus' handenlaat zo haar stroom op ons belanden.De kracht die door ons...
Opgestaan Brunelli, Els donderdag 04 October 2018
Kan ik door muren binnen dringenkan ik vliegennaar de hemelnee dat kan ik nietkan ik mensen...
Eenzaam en alleen Troost, Janneke woensdag 03 October 2018
Al zat zij met mensen om haar heen, ondanks dat voelde zij zich alleen,ze waren allen aan het...
Schepper van mijn leven Hengstman-van Olst, Els woensdag 03 October 2018
Schepper van de hemel en de aarde,als ik bedenk hoe U mij hebt gemaakt,dan is er iets diep binnen...
Let op dat je niet zult vallen Tricht, Justus A. van woensdag 03 October 2018
Let op dat je niet zult vallenin de handen van het kwaad.Als je eens zijn stem hoort brallen.en hij...
God roept eens alle volk'ren samen Tricht, Justus A. van woensdag 03 October 2018
God roept eens alle volk'ren samendan spreekt Hij recht voor ieders oor.Hij oordeelt ieder en hun...
Lang zal ze leven! Poelman-Duisterwinkel, Coby woensdag 03 October 2018
De kerkdeur gaat open, nodigend. De dopeling blinkt in lichtend wit. Het kind neemt op, straalt...
Afscheid nemen Casier, Greta dinsdag 02 October 2018
denkend aan de voorbije jarenhoe vlug die zijn heengegaanhoe gelukkig wij samen warenkonden alle...