Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
O, liefdevolle Naam van Jezus
geen dag, geen nacht gaat meer voorbij
dat ‘k zonder U zou verder leven.
U bent veel dichter mij nabij
dan al de dierbaren die ik weet,
mijn Redder, die mij nooit vergeet.
 
O, mijn stabiele Vluchtplaats, Jezus,
door Uw trouw weet ik mij omringd.
U bant de vrees. Mijn hele wezen
vernieuwt U, tot het juicht en zingt.
Tot ‘t uitbreekt in een vreugdelied.
Ja, zo ontgint U nieuw gebied.
 
Uw Naam vermag volmaakt te helen.
U redt, vernieuwt en U zet vrij.
Uit Uw Hand valt er niets te stelen.
Genade siert Uw heerschappij.
Geen grotere liefde kan ooit bestaan.
Verborgen schatten draagt Uw Naam.