Dichter: Noordegraaf, Paul Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
G educhte God ik wil U prijzen
O nder d' hemel is er geen
D ie mij op enigerlei wijze

et zijn liefde ooit bescheen
n ik zal straks met U oprijzen
T ranen wist U, geen geween

O U zult ons echt nooit afwijzen
adat wij Uw naam beleen
S tandvastig in Uw waarheid blijven