Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zijn wij nog wel verwonderd
over het Levend Woord?
Die bij ons wilde wonen,
in dit verduisterd oord.
Zijn wij nog wel verwonderd,
wat God toen voor ons deed?
Hij gaf Zijn Zoon op aarde,
die Jezus -Redder- heet.

Staan wij wel stil, verwonderd
bij ’t kruis van Golgotha?
Waar Hij zich liet verwonden,
o, wonder van genâ !
Staan wij wel vol bewond'ring 
bij Jezus’ lege graf,
waarin Hij onze zonden,
begroef, en ons vergaf?

Wij zullen ons verwond’ren,
als w’ in Zijn Vaderhuis,
altijd mogen verblijven,
wij zijn dan werk'lijk thuis!
Nog groter ons verbazen,
als Jezus nederdaalt,
Hem zien in lucht en wolken
waar Hij met haast ons haalt.

Johannes 1:14 - Lukas 2:18 - Lukas 24:12
1 Thessalonicenzen 4:17,18