Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Mijn Heiland
die mij nam bij de hand
in mijn verlorenheid
om mij te geven geborgenheid
in het werk door U volbracht!
Dat is geworden mijn kracht
om hier te mogen leven
het te beleven
Uw genade, door U verdiend
zodat U mij bedient
met datgene
wat is tot Uw ere!
Mijn Heiland en Heere;
U bent die Ene
die mijn leven inhoud geeft!
Nu weet ik, dat ik niet zomaar leef.
Maar.....Heiland... geef
dat mijn hart en mond u geeft:
eer, aanbidding en roem.
Dat ik U als mijn God en Heere noem.
U nam mij bij de hand
mijn dierbare Heiland,
die mij verlost van Uw en mijn vijand.
Breng mij aan Uw hand 
veilig in Uw Vaderland.