Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer ik dank U voor mijn leven
voor Uw hulp en goedheid groot.
U heeft mij veel vreugd gegeven
helpt mij steeds weer uit de nood.
Zalig Heer wie op U bouwen
beter dan een mens vertrouwen.
'k stel mijn hoop op U alleen
U Verhoorder der gebeên.

'k Prijs U Heer met blijde galmen
vreugde vindt mijn ziel daarin.
Om te zingen lied en psalmen
om te roemen als christin.
Weet mij steeds in U geborgen
altijd blijft U voor mij zorgen.
Dank mijn Heiland voor Uw trouw
U de rots waar ik op bouw.

Daarom zeg ik dankbaar amen
en ik roem in U alleen.
Omdat U niet zult beschamen
buiten U is er geen een.
U de waarheid en het leven
U heeft mij de vreugd gegeven
in dit aardse tranendal
daarom dat 'k U roemen zal.

Melodie : LBVK 182
Dank zij U,o Heer des levens