Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
hoe zal het zijn als men rechter is geweest
en zelf achter de tafel was gezeten
alwaar de griffier de stukken geeft en leest
en die aanreikt zodat niets wordt vergeten

als dat aan jezelf zal gaan geschieden:
ieder van ons komt in God' s gericht te staan;
zie: daar is hij die ons en alle lieden
bij God aanklaagt, en verloren wil zien gaan

maar God' s recht reikt verder, daar komt hij niet aan
in het Boek der Boeken staat het geschreven :
Hij heeft Zelf aan alle recht van God voldaan
Hij bracht aan God het offer van Zijn leven

als hogepriester is Hij daarheen gegaan
het is volbracht, zo eindigde Zijn leven
Hij is op de derde dag weer opgestaan
aan Hem is Koninklijke macht gegeven

het recht van gratie is daar aan verbonden
in de Grondwet van de Heer zien wij dat staan
hoger recht dan dit wordt er niet gevonden
gratia plena, zo ziet de Heer ons aan

zijn klacht wordt niet-ontvankelijk bevonden
aan alle recht van God was en is voldaan
zo heeft de Heere het recht willen gronden
en niemand kan toedoen of afdoen daaraan

God heeft het van eeuwigheid af klaargelegd
Hij is de Heer en Rechter aller dingen
onpeilbaar heerlijk is het Goddelijk recht
in Sion zullen wij die Heer lofzingen

bij: Jesaja 33 : 22