Dichter: Honkoop, Corrie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zijn Naam is Wonderlijk
omdat Hij naar deze aarde kwam
en Zich vertoonde in het lichaam
van een jonge timmerman

Zijn Naam is Wonderlijk
God, in een mens van vlees en bloed
zodat Hij voor ons sterven kon
en vrede geeft in overvloed

Zijn Naam is Wonderlijk
omdat Hij van ons wilde houden
terwijl Hij heel goed wist dat wij
onze ontrouw wel bewijzen zouden

Zijn Naam is Wonderlijk
omdat Hij wilde leven, lijden, sterven
als plaatsvervanger, zodat wij
het eeuwig leven zouden erven

Zijn Naam is Wonderlijk
omdat Hij ook de grootste zondaar redt
en daarvoor boog onder de eisen
en vervloeking van Zijn eigen wet

Zijn Naam is Wonderlijk
hierin ligt al ’t verlossingswerk zo heerlijk saam
zo onbevattelijk groot en goed
ja, Wonderlijk is Zijn NaamJesaja 9:5 | Richteren 13:18