Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

juicht voor de Heer, gij ganse aarde
heft voor uw Heer uw psalmen aan
Hij is het Die u steeds bewaarde
Hij kent uw zitten en uw staan

komt voor Zijn aangezicht met vreugde
wij kennen Hem als onze Heer
Die ons bewaarde en verheugde
wij zingen blij Zijn Naam ter eer

wij zullen Hem ons loflied zingen
als wij Zijn poorten binnen gaan
en bij de Heer van alle dingen
juichend in Zijn voorhoven staan

wij zullen blij Zijn Naam daar prijzen
ook kind'ren wacht de heerlijkheid
looft Hem met ons op alle wijzen
Zijn goedheid is in eeuwigheid

bij : Psalm 100