Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Waar heeft Christus mij dat toegezegd,
dat Hij mij zo zeker van mijn zonden wil wassen,
door Zijn bloed? En mij door Zijn Geest aan Hem hecht.
Zo wil Hij het doopwater aan mij toepassen.

Daarvoor zal ik heel goed Zijn Woord moeten lezen.
En dat niet alleen, maar ik zal Hem ook moeten kennen.
Want God spreekt en wil niet zomaar door enkele teksten leren.
maar Hij maakt Zich bekend in heel Zijn Woord, dat moet ik eerst erkennen.

In dat Woord belooft Hij vergeving van zonden
en ook mijn kinderen komt die belofte toe,
nadat Hij eerst gezegd heeft als een bevel; Hoe
Hij Zijn discipelen eerst op weg heeft gezonden.

Met het bevel om te verkondigen; Het Evangelie
en hen te dopen in de Naam van Die:
Die is de Vader, die zondaren roept uit het verderf.
En in de Zoon, die zondaren redt van het verderf.

En in de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt.
Zo komt God de Drieeënige naar mij toe
en ben niet ik die het doe!
Maakt me dit; in aanbidding stil tot Hem? Ik ben benieuwd!

                                         (n.a.v. vr. en antw. 71)