Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hoe wordt dat hemels Koninkrijk dan ontsloten?
Alleen door de verkondiging van het evangelie!
In dat evangelie ligt de sleutel van die sloten,
die toegang geeft tot dat Rijk, met Goddelijke permissie!

Permissie; om te komen tot Zijn genadetroon.
Om daar te ontvangen: Genade voor recht!
Dat heb ik niet verdiend; dat is terecht,
want er is ook een sleutel van Gods toorn!

Maar de sleutel van Zijn genade;
Wordt door Hem rijkelijk gehanteerd,
in Zijn beloften van vergeving, ook al heb ik Hem onteerd.
Desondanks slaat Hij mij in liefde gade!

Het zijn sleutels; passend gemaakt in Christus' bloed.
Want ik heb die sleutels geheel en al verwrongen,
door mijn zonden, is dat tot mij doorgedrongen?
En ook nu was en is Hij het weer, die het deed en doet!

Altijd is Hij de eerste,
want; Hij was het die zich beheerste,
toen ik mij niet beheerste
en gevallen ben: In Adam de eerste!

                 (n.a.v. vr. en antw. 84)