Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hoe wordt dat Koninkrijk dan toegesloten,
maar ook ontsloten door de christelijke ban?
Toegesloten: Als ik ben in de ban van de zonden,
die Christus' liefde zo vreselijk verwonden.

Zolang ik daarin ben en blijf,
kan er geen gemeenschap met Hem zijn.
Maar als het mij berouwt zonder schijn;
zal ik weer worden opgenomen! Is vergeven mijn misdrijf.

En als ik dan ben, ten onrechte in de ban?
Want dat is ook mogelijk; 'k weet er alles van.
Wat dan, ja wat dan?
Ja, ook dan heeft God een reddingsplan!

Want als ik Hem liefheb, moet alles meewerken;
Niet ten kwade, als ik dat mocht denken.
Nee, maar ten goede en zal Hij ook schenken:
Uitkomst in beproeving, dat zal ik zeker merken!

Want God heeft meer middelen om te sterken.
Er is niemand, die God daarin kan beperken.
Desondanks wordt er gedwaald in de kerken.
Helaas, want het zijn wel aardse kenmerken!

                                (n.a.v. vr. en antw. 85)