Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De tweede bede is: Uw Koninkrijk kome.
Is Gods Koninkrijk er dan nog niet?
Het is er wel en zal altijd blijven, maar ziet:
Dat het ook zichtbaar mag zijn! en ik het verwelkome.

Ik bid: Regeer mij door Uw Woord en Geest,
opdat ik mij steeds meer en meer;
onderwerp aan Uw wil tot Uw eer!
Maak mij vrij van het satanische beest!

Ja, verstoor hem in al zijn werken,
opdat Uw Kerk steeds meer mag merken:
Dat U het bent, die altijd en overal regeert,
ook mij geheel en al beheert.

Ondanks alles wat tegen U wordt beraadslaagd;
bent U het, die het roer niet uit handen geeft.
Satan weet dat heel goed en beeft,
maar blijft verzoeken, waarmee hij Uw Kerk belaagt.

Eens zal Uw Koninkrijk volkomen zijn!
Als U zult zijn: Alles en in allen.
Dan zullen al Uw en mijn vijanden vallen:
Daarin, waar U niet bent en ook nooit zult zijn!

                             (n.a.v. vr. en antw. 123 H.C.)