Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Welke is de vierde bede?
Antwoord: Geef mij; is dat niet brutaal?
Ga ik nu niet met Gods genade aan de haal?
Als dat zo is, valt God mij in de rede!

Als het is: U geeft het niet? Dan zal ik het nemen!
Maar wat heb ik te nemen, als Hij het niet zal geven!
Nee, het is geen gebed gemaakt door mensen,
die alles willen krijgen wat zij wensen.

Het is het gebed van Jezus, wat Hij mij wil leren
en in het teken staat van: Uw wil geschiede.
Dan is het geef mij: Niet wat ik gebiede,
maar schenk mij wat ik niet kan ontberen.

Wat is dan het "gewone" eten ook zo lekker!
Zeker als ik besef, dat ik niets heb verdiend.
Als Hij het mij geeft en het mij tot nooddruft dient.
Dan houd ik wel op met mijn "gemekker".

Dat zal mij ook goed met het eten doen omgaan.
Dan hoef ik niet te schransen, of onnodig weggooien!
Ik heb het van Hem; dat Zijn zegen het mag tooien.
Doe mij zo vertrouwen en met Uw genade volstaan!

                                (n.a.v. vr. en antw. 125 H.C.)

Reacties  

#1 Hans Winter 08-10-2016 19:27
gaan
met sober
het broodnodige,
ten leve gegeven,
past onze smaak
stap voor stap
weldadig
aan.

een heel actuele bede
in deze kleine tijd van te grote overdaad,
hans