Dichter: Walraven, Angela Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik geloof
dat Jezus Messiah waarachtig leefde en is opgestaan,
dat Hij mijn zondelast, die alleen om sterven vroeg, droeg,
dat Hij voor mij door de onvoorstelbare marteldood is gegaan.

Ik geloof
dat ik opnieuw geboren ben,
door Hem die mij heeft bevrijd
van de oude mens, die in duister
wil verkeren in zelfgericht begeren.

Ik geloof
dat leven in eeuwigheid,
de weg in het licht te leven,
het pad van levenslicht gaan,
door Gods aanwezigheid
en door Hem gegeven
mogelijk is,
omdat Jezus
die mooiste weg 
heeft voorgedaan.

Ik geloof
dat ik het duister haat,
mij afwend van het kwaad,
mij keer en keer en keer en keer
tot het licht van onze broeder en Heer.

Ik geloof
dat ik mijn hart voor Hem open stel,
ook van Zijn wonderkracht vertel,
dat mijn leven liefde wordt,
met zicht op noden.

Ik geloof
dat ik met Zijn levend water zal laven,
spijzigen met Zijn Woord als brode,
dat ik mag helen en bevrijden,
zoals ikzelf ben verlost,
want ik wéét, te allen tijde,
wat dat Mijn Jezus aan lijden,
méér dan ik besef, heeft gekost.

2015

(n.a.v. een geloofsbelijdenis, verwoord door een bekende van me)