Dichter: Linde-Altena, Tiny van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Soms zijn de zorgen groot.
Het verdriet zo overstelpend.
Geen mens kent je nood.
Gods vaderhart is helpend.
Door zijn liefde krijg je kracht.
Hij heeft alles voortgebracht.
 
Soms stelt het leven zo teleur.
Krijg je met problemen te maken.
Je kunt niet meer tegen gezeur.
Gods Zoon is een veilig baken.
Zijn sterven bracht jou gewin
Dwars tegen alle moeiten in.
 
Soms lijkt de hemel zo ver weg.
Zie je de zon niet meer schijnen.
Je kreeg te maken met allerlei pech
die God weer voor jou deed verdwijnen.
Hij richt jou op naar een nieuw perspectief
Hij houdt van jou, Hij heeft je lief.
 
Soms denk je: hoe kom ik ooit Thuis,
daar waar God een woning bereidde.
Mijn weg liep dood naar zijn Huis.
Maar God hief je op en spreidde
met zorg zijn armen om je heen
waardoor alle leed en pijn verdween.
 
Nu zeg je niet meer: soms dit soms dat.
Nu weet je dat God herstel heeft gegeven.
Hij die met jou je diepten eens mat.
Heeft je met liefde op hoogten geheven.
Kijk niet meer achterom, richt je op Hem
dan herken je in nood zijn liefdevolle stem.