Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wat God doet
dat is voor mij goed!
Zou Hij Zich vergissen?
De satan zal me toesissen:
God is je in dit geval tegen,
zie je nu wel?
'k Zeg maar niets
eens komt hijzelf, onlosmakelijk in de knel,
maar dan in alles en niet in iets!
Mij is het er aan gelegen
om van mijn God te leven
in voor- en tegenspoed!
Altijd is levend en krachtig dat bloed
van mijn Heiland!
Hij houdt in stand
wat Hij in mij heeft bewerkt!
'k Mag Hem "vangen"
in al mijn verlangen
op Zijn Woord
dat ik van Hem heb gehoord;
eerbiedig en toch onbevangen.
Hij heeft het zelf gezegd:
pleit maar op Mijn recht!
Hij zal ook geven:
Krachten en sterkt'
om ook dit te dragen!
Daarom zal ik Hem vragen
naar Zijn hulp en bijstand
tot mijn leven "strandt"
in de veilige eeuwige Haven
waar ik me mag laven
in Zijn heilige heerlijkheid!
Mijn God, het is goed,
wat U voor mij doet!