Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Uw gouden zonnestralen
verblijden Heer ons hart.
Schijnen op bergen dalen
bij vreugde en in smart.

Geven een licht in 't duister
dat ons Heer soms omringt.
Omgeeft ons Heer Uw luister
dat tot ons hart doordringt.

Aan hen die nu nog dwalen
in treurnis en gemis.
Geef ze Uw zonnestralen
schenk ze vergiffenis.

Uw zon schijnt door de wolken
door duisternis en nacht.
En laat Uw liefde voelen.
Sterkt ons en geeft ons kracht.

Het gaat om onze harten
en niet om eigen eer.
Zodat wij leren knielen
wij roemen U o Heer.

Wilt U ons Heer bekwamen
dat wij Uw ware schijn
doorgeven, niet beschamen
dat wij waarachtig zijn.

Melodie : LbvK 124
De zonne, voor wier stralen