Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Herder, Heer, Hij geeft mij veel,
niets wat mij ontbreekt,
rust en vrede is mijn deel,
Hij die voor mij spreekt.
Hij verkwikt en leidt mij stil
in het rechte spoor,
heel mijn weg zal veilig zijn,
want Hij gaat mij voor.

Heer, mijn Herder, U gaat mee
in het schaduw dal,
dus vrees ik geen enkel kwaad,
bang voor niemendal.
U alleen bent mij tot steun,
trooster in verdriet,
daarom prijs ik Uwe naam,
U die mij steeds ziet.

Heer, mijn Herder, U bereidt 
-voor een ieders oog-
mij een dis met spijs en drank,
olie voor mijn hoofd.
Overvloeiend elke dag
is mijn leven nu,
in Uw huis waar ‘k wonen mag,
mijn verblijf bij U.

Melodie: Opwekking 136