Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In de stilte mag ik wachten,
op de God, die in mij leeft,
op Zijn stem die met zijn zachte
woorden mij de toekomst geeft.
'k Mag Hem volgen op de wegen
uit het duister naar het licht.
Daar kom ik Hem dan weer tegen,
ik ben op Zijn heil gericht.

Alle nachten, alle dagen
weet ik: Hij staat aan mijn zij.
Steeds weer mag ik aan Hem vragen:
wees mij in Uw troost nabij.
In dit stil moment van hopen
zie ik uit naar ’t hemelrijk.
Ik wil heel  mijn leven lopen
zonder dat ik van Hem wijk.

melodie: gezang 475 liedboek 1973 = Lied 914 liedboek 2013