Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De liefde Gods, dat is de vaste grond
waarop wij staan. Het is Zijn welbehagen,
dat Hij ons leidt vanaf de morgenstond,
dat in de avond nog Zijn heil zal dagen,
dat Hij zijn hart geeft trouw in het verbond
waarmee Hij ons wil leiden, ons wil schragen.

Daarom bid ik U, God, wees mij nabij,
Ook als ik vol ben van  mijn grote zorgen.
Geef mij Uw kracht, o Heer, en zegen mij,
dan weet ‘k mij in Uw liefd’ en trouw geborgen.
U plaatst mij met Uw liefde in de rij
van hen die wachten op de nieuwe morgen.

melodie gezang 487 liedboek 1973 = Lied 942 liedboek 2013