Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In de nacht, het angstig duister,
bid ik tot U dat U komt,
dat U in Uw grote luister
alle angst in mij verstomt.
Wil mij zoeken, ‘k laat mij vinden,
neem mij aan bij Uw beminden.
Ik wil leven tot Uw eer,
geef mij Uw genâ steeds weer.

Heer, U vraag ik: ‘Kom toch binnen,
steek een licht in ’t duister aan.
Wil met mij opnieuw beginnen,
in mijn zorgen bij mij staan.
Leg m’ in ’t hart Uw zachte krachten
Om Uw zegen te verwachten.
Ik wil leven tot Uw eer,
geef mij Uw genâ steeds weer.'


Melodie gezang 182 Liedboek 1973= Lied 575 liedboek 2013