Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Leer ons Vader biddend vragen
om een rustig kalme moed
en het onrecht te verdragen
zeggen:Vader U bent goed.
Laat de liefde niet verkillen
zorg dat haat niet overwint
Lieve Vader houd ons staande
en geleid ons als Uw kind.

Jezus onze Goede Herder
leid ons verder aan Uw hand
Om met U de weg te lopen
naar ons eeuwig Vaderland
Dat de krachten niet bezwijken
op de weg die wij nu gaan
Jezus lieve trouwe Herder
geef ons moed om door te gaan.

Heil'ge Geest de ware Trooster
die ons troost geeft in de strijd
Houd ons vast in Uw genade
en de liefde niet bezwijkt
Die de tranen weet te drogen
van een moegestreden kind
Laat de liefde niet bezwijken
zorg dat liefde overwint.

Melodie :Wat de toekomst brengen mogen
Matthëus  24 :12-13