Dichter: Scheer, Egbert Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Alle mensen moeten eer bewijzen
Aan Hem die voor ons op aarde kwam
Redder die als broeders ons wil wijzen
Die Hem kruisigden als offerlam

Eens zal alle knie zich buigen
Nederig schuldig en vol berouw

Heel de wereld moet getuigen
En verhalen over Zijn gena en trouw
Met de hemelse engelenschaar
Eren die grote geboren Koning
Liggend in doeken gehuld zo kwetsbaar

Messias is Hij, Heer zonder woning
Ooit lang geleden reeds voorspeld
Een Heer die geen hoop heeft ontnomen
Toen ons geloof leek uitgeteld
En wij geen uitkomst meer durfden dromen
Naast ons kwam staan in grofst geweld

Hij was het die onze zonden wilde dragen
Eindeloos is Zijn geduld
Met liefde en vergeving is Hij vervuld

Looft Hem dan die aan het kruis is gestorven
Op Golgotha voor ons geleden heeft
Voor ons een plaats bij Zijn Vader heeft verworven
En in het hemels paradijs nu eeuwig leeft
Na Zijn aardse leven, goed en onbedorven.