Dichter: Scheer, Egbert Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Heer, de wereld lijdt,
en wij hebben niet geleden,
in onmacht en strijd,
Uw schepping vertreden.

Heer, de wereld klaagt
en wij hebben het niet gehoord
ieder die om hulp vraagt,
de redding in de kiem gesmoord.

Heer, de wereld schreit,
en wij, wij schreien mee,
het verdriet dat leidt,
naar een eindeloze zee.

Heer, de wereld vloekt,
en wij, wij horen het aan,
zien ieder die hulp zoekt,
maar hebben niets gedaan.

Heer, de wereld is zo moe
en wij die niets deden,
wij kijken slechts toe,
zonder emotie of gebeden.

Heer, de wereld vraagt aandacht
en wij, draaien ons om,
niemand die het leed verzacht,
zijn onwetend en dom.

Heer, de wereld is zo oud
en wij, die zo jong nog zijn,
wij zijn zo hard, zo koud,
zien niet de ellende en pijn.

Heer, Uw wereld is zo goed,
hoe kunnen wij zo kleineren,
of Uw liefde ons niets doet,
Uw wereld, Uw schepping, niet eren.