Dichter: Scheer, Egbert Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

We scheiden alle kwalijke stoffen
maken  gebruik van bio-materiaal
zijn door misbruik zwaar getroffen
dat 't niet goed gaat zien we allemaal
alle dagen nemen we weer beslissing
hoe we met milieu om moeten gaan
dikwijls blijkt dat weer een vergissing
kunnen we niet op verbetering aan.

Steeds zijn we bezig met eigen gerief
zien  niet wat de gevolgen zijn
alleen ons eigenbelang is ons zo lief
alleen "vooruitgang" ligt in onze lijn
en nooit-of-te-nimmer zullen wij leren
dat dikwijls de werkelijke oorzaak ligt
in het steeds maar blijven produceren
van product dat zich op vernietiging richt.

Hebben wij naast vele geschonken gaven
dan nooit geleerd dat ons brein Goddelijk is
dat Hij schonk Zijn paradijs te handhaven
en ons daarom schiep als Zijn gelijkenis?
Kunnen wij dan met alle wetenschap
Zijn vraag, Hij stelt het ons niet eens als eis,
komen tot ‘s werelds goed rentmeesterschap
herstellen samen weer Zijn hemels paradijs.