Dichter: Dien, Ger van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hoe groen was Gods grazige weide,
Met bloemen en gras, zacht als zijde.
Hoe helder de zee, die eindeloos bruist.
Hoe diepblauw het zwerk, waarachter Hij huist.
Hoe smetloos de kosmos, geschapen uit chaos.

Hoe zichtbaar de sterren aan 't firmament.
Een lichtshow die zijns gelijke niet kent.
Hoe klaar en zuiver de lucht
Van strelende winden, meevoerend het zaad
Dat een kleurige flora bevrucht.

Hoe groot en groen was het woud,
Aan rijke have daarin, toevertrouwd,
Welig tierend, onder licht en lavende regen,
Die voor groei en bloei onmisbare zegen.

Hoe brandschoon de grond en haar koele meren,
Vol creaturen die in hùn wereld floreren.
Hoe sprankelend de regenboog van kristal
In de spatten van een waterval.
Hoe rein toch haar stroom, die rustloos haar baan
Meandert naar een glasheldere oceaan.

Hoe maagdelijk de natuur en stil vredig de aarde,
Een Hof van Eden, een hemelse gaarde.

Zie thans, na eeuwen, het resultaat
Van menslijke hebzucht zonder maat
Gods trots wordt verkracht,
Onderworpen aan de macht
Van het geld en de jacht
Naar bezit en overdaad,
Ten koste van habitat en leefklimaat.

De mens faalt in zijn rentmeesterschap
Over het paradijs, dat zo wonderlijk en knap,
En zo gepassioneerd,
In 6 dagen werd gecreëerd.

Wat deed ge met de talenten die Ik u gaf?
Is dit wat ge Mij hebt nagelaten?
Ik sta bedroefd hier aan uw graf.
Er valt straks heel wat te bepraten.