Dichter: Heuvel, Marij van den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
    Ergens heb je niet gekozen
    gaf je antwoord zonder vraag
    behoefde niet te solliciteren
    en toch weet je ook vandaag
    er wordt beroep op je gedaan
    je gaat de uitdaging weer aan.

    Want je man heeft je nodig
    hij is zo ziek en machteloos
    samen hopen en verduren
    maar soms word je even boos
    op de arts die zakelijk doet
    denkt te weten hoe het moet.

    Al die gehandicapte kinderen
    blijven dat voor dag en nacht
    als ouders help je en geloof je
    in een toekomst die hen wacht
    houd je dit zelf nog lang vol
    zijn beloftes straks weer hol?

    De depressies gaan niet weg
    maar je laat niet in de steek
    zelfs als eens beloofde trouw
    niet meer op te brengen leek
    kun je God om liefde vragen
    en het met Hem verder dragen.

    Al die offers kosten zo veel
    en het is soms heel erg zwaar
    daarom moeten wij jullie eren
    want zo wordt het zeker waar
    dat Gods liefde overwint
    en Hij mensen samen bindt.
   

Reacties horen te gaan over de INHOUD VAN HET GEDICHT  

#2 Priscilla Laneuze 05-01-2013 11:56
"Ergens heb je niet gekozen", sterk begin. Heel juist verwoord. Een mooi pleidooi voor alle "naasten-verzor gers"! Het is zeker een groot offer dat van deze mensen gevraagd wordt.
Lieve groet, Priscilla.
#1 Mina Mulder Zuur 04-01-2013 16:43
Inderdaad Marij,er zijn veel mensen die hun tijd opofferen om er voor hun medemens te kunnen zijn, het is soms zwaar,maar ook dankbaar om er voor de ander te mogen zijn
Hartelijke Groet van Mina