Dichter: paauw, jannie de Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Maak mij een beeld van U o Heer
roept men met diep verlangen,
met soms een kleine aarzeling
hoe hier mee aan te vangen.

Is Jezus niet het beeld van God
en sprak Zijn woorden uit,
wie Mij kent, kent de Vader
twee stemmen één geluid.

Hij maakte toch aan allen
de wil van God bekend,
omdat Hij een profeet is
die gaat waar God hem zendt?

Hij kwam als Hogepriester
en werd het offerlam.
Hij offerde zichzelf voor ons
het doel waarvoor Hij kwam.

Hij is de hemelkoning,
Gods eengeboren Zoon.
Zijn liefde bracht Hem bij ons
ver van Zijn hemeltroon.

Vergeef ons onze hoogmoed,
geef ons de moed en kracht
om in het licht te leven
temidden van de nacht.

Profeet, Priester en Koning
ik buig mij voor U neer,
mag ik geheel de Uwe zijn
dit is mijn offer Heer.