Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ontzet bewoog
zijn arm zich
naar omhoog,
hij stond zijn zoon
naar 't leven,
om in geloof
zijn enig kind
als offer aan
zijn God te geven,
toen klonk een stem:
het is genoeg,
Ik zie dat je
op God vertrouwt,
je enig kind
Mij niet onthoudt,

geen stem heeft bij
het kruis geklonken,
God liet zijn enig Kind
niet aan de dood ontkomen,
vrijwillig heeft zijn Zoon
de straf op zich genomen,
het Lam van God,
voor ons geslacht
als offer aan het kruis,

Drieënig God,
uw liefde is het
diepste wonder
van uw verborgen
groot geheimenis.