Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
U hebt Uw woord gegeven:
ik ben Uw kind.
Ik ben in heel mijn leven
door U bemind.
Als ik dan eens zal sterven,
neemt U mijn hand.
Ik mag de hemel erven,
het Vaderland.

Als aan het eind der dagen
ik d’ ogen sluit,
dan wil ik, Heer, U vragen:
zie naar mij uit.
Dan zal ik niet ontberen
de Heil’ge Geest.
U wilt met mij verkeren,
‘k ben onbevreesd.

U wekt mij in de morgen
bij ’t hemels licht.
Dan leg ik zonder zorgen
mijn zonden dicht.
Heer Jezus, mijn vertrouwen,
U neemt mij aan.
‘k Mag op genade bouwen
en met U gaan.

Melodie: Evangelische Liedbundel lied 235(Neem Heer mijn beide handen..)
Dit is het eerste lied in een serie van drie