Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Nu ‘k sterven ga, is God nabij,
ik vind verlossing aan Zijn zij.
In moeit’ en pijn draagt Hij mij voort,
ik heb zijn roepstem wel gehoord.

Onzekerheid kwam in mijn ziel,
maakte mij klein zodat ik viel.
Hij richt mij op en geeft mij kracht
te trekken door een donk’re nacht.

Heer Jezus, U bent zekerheid,
U bent het die mij nu nog leidt.
Ik volg U naar het heilig Woord,
dat ‘k altijd van U heb gehoord.

Ik geef mij over in Uw hand,
verlang naar ‘t hemels Vaderland.
Uw licht schijnt in mijn duisternis,
Uw heil dat waar en zeker is.

Melodie: Evangelische Liedbundel lied 65 ('t Is middernacht en in de Hof)
Dit is het tweede lied in een serie van drie