Dichter: Helet, Ko Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De klok staat stil
Hij tikt niet meer
De tijd komt hier tot rust
Waar naar Gods wil
En tot Zijn eer
De dood het leven kust

De meesten zien
het andersom:
Het leven kust de dood
Maar die uitzien
En roepen ‘Kom’!
Gaan leven! Ach, hoe groot

*******************************
6 dagen later:

De klok tikt weer
De tijd gaat voort
Ze heeft genoeg gerust
O pelgrim, leer
Toch uit Mijn Woord
Trek verder. Reis bewust

Volg weer de wolk
Ik wijs de weg
En breng je waar Ik wil
Met al Mijn volk!
Doe wat Ik zeg
Volg Mij! Gerust en stil