Dichter: Welle, Ina van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
 
In die donk’re nacht
Waar geen vriend meer wacht
Knielt de Heiland voor zijn Vader
Komt Hij strijdend tot Hem nader
Is Zijn lijden groot
Straks tot in de dood.
 
Strijdend knielt Hij neer
Neem van Mij o Heer
Deze beker vol van lijden
Kom Mij Vader toch bevrijden
Steun Mij in ’t verdriet
Zo Uw wil geschiedt.
 
Angstig streed Hij voort
Steeds door God gehoord
Eng’len hebben Hem gegeven
Krachten voor Zijn strijdend leven
Doodsangst drukt Hem neer
Onze trouwe Heer.
 
Nog een korte tijd
Nog een felle strijd
Zal de satan met Hem strijden
Duurt Zijn onverdiende lijden
Dan is het volbracht
Wijkt voor ons de nacht.
 
Hij bracht ons het Licht
Van Gods aangezicht
Nu zijn wij weer kind van Vader
want Zijn offer brengt ons nader
‘k Loof Hem nu alom
In Zijn heiligdom.
 
Melodie gez. 442 L.v.k. (Jezus ga ons voor)