Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gogotha !
Plaats van 't vergoten bloed,
waar Jezus deelde uit Zijn overvloed.
Gods zegen uit de hemelse gewesten,
HIj die zich ledigde, Hij gaf het béste.

Golgotha !
Plaats van 't vergevend woord,
waar Jezus' handen wreed werden doorboord.
Waar alle wolken, winden, samen kwamen....
Waar God Zijn stem verhief, een eeuwig amen !   

Golgotha!
Ik sta met stille stem
te praten tegen U, die ik herkén.
Als in mijn leven diepe wonden zijn geslagen,
dan put ik kracht uit U....die zoveel heeft verdragen.