Dichter: Dien, Ger van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een volksgericht werd Jezus' dood.
De redding in des zondaars nood.
Afkeer, spot en plotse haat,
Brachten 't volk tot deze daad.

Blind voor wat Hij voor hen deed,
Waar Hij liefdevol voor streed,
Volvoerde men aldoend Gods plan:
De dood voor eeuwig in de ban.

Zò is de Heer met ons begaan,
Dat Hij Zijn Zoon heeft afgestaan,
En ons, in zonde diep verzonken,
Aldus genade heeft geschonken

Door 't bloed, dat toen vergoten is;
De rode draad door Gods geheimenis.
Wij danken daarvoor onze Heer,
Uitziend naar Zijn wederkeer.