Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij kwam Jeruzalem binnen rijden,
als hun Koning en hun Heer,
Hosanna, Hosanna riep men,
ze legden hun klederen voor Hem neer.

Hij reed op een jonge ezel,
de mensen jubelden voor Hem,
met palmtakken bracht men Hem ere,
ze loofden Hem met luide stem.

Maar de Koning der koningen komt niet,
op een eenvoudig ezelsjong,
begroetend door zwaaiende takken
en lovend met juichende tong!

Nee, eerst moest Hij nog lijden
en zij die Hem zagen als Heer,
die gingen Hem toen honen,
nee, toen moesten ze Hem niet meer!

Maar na Zijn lijden en sterven,
toen Hij verrees uit het graf,
toen Hij alles had gedragen,
ja, zonde, dood en helse straf.

Beloofde Hij te zullen komen,
als de grote Koning van het Recht,
Hij zal het Koningschap aanvaarden,
Die de Vader op Hem heeft gelegd!

Dán zal Hij komen op de wolken,
rijdend op het witte paard,
samen met ál Zijn heiligen
Die Hij heeft bijeen vergaard.

Met grote macht en luister,
met luid bazuingeschal,
komt de Rechtvaardige Heerser,
Hij Die is en was en wezen zal!