Dichter: Scheer, Egbert Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Staande aan de voet van het kruis
hoor ik Uw spotters smalen;
“U wilde ieder geleiden naar Zijn huis,
maar Uw Vader komt U niet halen."

Uw antwoord was zo onbegrijpelijk;
“Vader vergeef hen, zij weten niet.
Wat zijn doen is zo verwerpelijk,
zij doen U daarmee zo veel verdriet.”

Hoe kon hij, die gisteren nog bij U zat
van dezelfde dis genoot
dezelfde wijn dronk, hetzelfde brood at,
U uitleveren aan de dood.

Nog hoor ik Uw laatste woord;
“Vader, in Uw hand beveel ik mijn geest.”
Nooit heb ik iets indringender gehoord
Uw grote vertrouwen raakte mij het meest.