Dichter: Blonk, Sybe van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De wond in Zijn zijde

Ze hebben Jezus in Zijn zij doorstoken.
Een krijgsknecht trof Hem met zijn eigen speer.
Hij deed het ruw, betoonde echt geen eer,
maar heeft de profetie zo nagesproken.

Die wond is als een bron van twee rivieren.
De stromen brengen heil en zegen voort.
Want daartoe werd Zijn zijde scherp doorboord.
Zo zullen bloed en water zegevieren.

Zie Christus’ bloed nu door de wereld stromen!
Het komt tot zondaars in zijn rode pracht.
Het heeft van zonden reinigende kracht.
Zijn werk als Middelaar is echt volkomen.

Zie, Christus’ water uit Zijn zijde stromen!
Het water wijst ons op de Heil’ge Geest,
Die heiligt ’t hart van ieder die God vreest.
Net als het water is Hij neergekomen!

Die wond van Jezus lijkt op Adams zijde.
God nam zijn rib, en maakte toen daaruit
zijn Eva, het was Gods geschenk als bruid!
Daar straalt Gods scheppingswonder in hen beide!

Zo laat de wond van Christus ’t wonder horen,
dit laat wat na, ’t is een geboortekaart.
Die wond is voor Gods kinderen veel waard,
want uit Zijn zijde is Zijn bruid geboren!

Die wond lijkt op de deur in d’ ark van Noach.
Die zijdeur was geopend tot behoud
voor dier en mens, voor ieder, jong of oud,
die toevlucht zocht, al klonk er ook de spotlach.

Zo biedt de wond van Christus vrije toegang.
‘Paleis van toevlucht’, wordt het wel genoemd.
Want deze schuilplaats wordt door hen geroemd.
Hier klinkt in dankbaarheid de blijde lofzang.

Die wond lijkt op de rots die werd geslagen,
want Mozes sloeg en er kwam water uit.
Dit is een beeld wat ook veel meer beduidt
dan de verkwikking die hen kon behagen.

De rots die voor hun ogen werd gespleten,
was ’t beeld van Jezus Die de wonde droeg.
Die ieder voedt en laaft wie naar Hem vroeg.
Hij mag de Bron van Levend water heten!

Johannes 19: 34-37

Melodie: ps 87